Gelişmiş Akıllı Ortamlar için Mühendislik Araç Paketi

IOTIQ Yazılım’ın gelişmiş akıllı ortamlar için geliştirmiş olduğu mühendislik araç paketi IOTWARE, akıllı çevre yaşam döngüsünün tasarım, geliştirme, mühendislik, hizmete sokma, çalıştırma ve optimizasyon aşamalarını kolaylaştırarak akıllı ortamların oluşturulmasını kolaylaştırmaktadır.

IoTWare nedir?

 • IoTWare, IoT sistemleri üreten bir platform ve araç paketidir.
 • IoTWare yaşam döngüsünün her aşamasına hitap eder.
 • IoTWare tüm paydaşları hedefler. 
 • IoTWare hızlı gelişimi kolaylaştırır.
 • IoTWare, sistem mühendisliği için yazılım geliştirme bilgisini ortadan kaldırır.
 • IoTWare ürünleri otomatik olarak üretir.

IoTWare ne değildir?

 • IoT cihazı değildir
 • bir iletişim protokolü değildir
 • IoT sistemi değildir
 • belirli bir IoT alanını hedeflemez

IoTWare neden gereklidir?

  • Farklı ama izole sistemlerin çokluğu
  • Farklı uygulama alanlarındaki işlevler arasındaki düşük birlikte çalışabilirlik
  • Uygulama etki alanları arasında entegrasyon için ortak bir sistem konsepti yokluğu
  • Ek servislerle genişletmenin (örn. Enerji izleme) maliyetli olması- özellikle 3. taraflar için başarılmasının zorluğu
  • Farklı sistemlerin entegrasyonunun yüksek mühendislik çabası gerektirmesi,
  • Fonksiyonların performansının yetersiz teşhisi

IoTWare’in Teknik Hedefleri

 • Kurumsal ortamlar için anlamsal hizmet çerçevesi
 • Katma değerli IoT hizmetlerinin kolay geliştirilmesi ve mühendisliği
 • Ana akım IoT teknolojilerinin basit entegrasyonu
 • Hizmet ömrü döngüsünün tüm aşamalarını destekleyen semantik modeller
 • IoTWare’i teknik sağlayıcı olarak sunarak gelecekteki otomasyon ekosistemlerine giden yolu açmak

IoTWare ve IoT Geliştirme Sistemi

Bir IoT ürününün tasarımı şunları içerir:

 • Hizmet türü örnekleri
 • Hizmet türü örnekleri arasındaki ilişkiler
 • Parametrelerin değerleri

IoTWare:

 • Hizmete alma
 • Cihaz iletişimi
 • Kullanıcı arayüzü
 • İzleme adımları için sistem kodu oluşturur

Olası uygulama alanları:

 • Bina otomasyonu
 • Endüstriyel uygulamalar
 • Tarım
 • Tıbbi sistemler
 • Akıllı Şehirler
 • Akıllı Limanlar