IoTWare Nasıl Çalışır?

IoTWare açık standartlara bağlı bir iletişim mekanizmasıdır. Aralarında sinerji olmayan farklı etkileşim alanlarını, IoT cihazlarını ve sistemlerini bir araya getirmeyi amaçlar. IoTWare’in geniş entegrasyon kapasitesi kapalı olan sistemlere yeni eklemeler yapılmasını ve sistemlerin komşu haline getirilmesini kolaylaştırır.

Yaşam Döngüsü

 • IoTWare’in tanımladığı geliştirme yaşam döngüsü IoT sistemlerindeki açık noktaları kapatmak, cevap üretmek için ortak bir altyapı sağlar. 
 • Tasarım-Geliştirme-Uyarlama-Kurma-Çalıştırma-Optimizasyon adımlarından oluşan bu döngü sistemlerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanmıştır ve farklı rollerin görevlerini ve sistemin işleyişini tanımlar. 
 • Tasarım aşamasında alan mühendisi ilgili alanın/sistemin yapı taşlarını/kavramları ve ilişkilerini tasarlar.
 • Geliştirme aşamasında yazılım mühendisi yapı taşlarını geliştirme ve uygulama faaliyetlerini yürütür. 
 • Uyarlama aşamasında sistem mühendisi elindeki yapı taşlarını ihtiyaca göre değerlendirir, bir araya getirir ve genel yapıdan özel yapıya geçişi sağlar. 
 • Kurma aşamasında teknisyen sensör kurulumunu tamamlar, sensör-yazılım ilişkisini kurar.
 • Çalıştırma aşamasında sistem sahibi/operatör sistemi kullanmaya hazırdır. 
 • Tüm paydaşlar optimizaston çıktılarıyla ilgilidir. 
 • IoTWare IoT sistemleri otomatik olarak üretebilen bir araç takımıdır, tüm yaşam döngüsü adımlarını gerçekleştiren ve tüm paydaşları hedef alan bir platform olarak çalışır.
 • IoTWare geliştirme aşamasını hızlandırır, yazılım mühendisliğini minimize eder ve vaktinizi yaratıcı aşamalar için kullanmanızı sağlar. 
 • IoTWare farklı alan modellerine sahip olabilir, tek bir IoT alanını hedeflemez. Örn. Akıllı Bina, Endüstri 4.0. 

Alan Modeli

 • IoTWare alan modelindeki fiziksel varlıklar kullanılan cihazları (sensör ve actuatorlar gibi), sanal varlıklar ise fiziksel bir varlığa karşılık gelmeyen ancak Fiziksel Varlıkların ya da diğer Sanal Varlıkların çıktılarını işleyerek elde ettiği çıktılarla ek işlev üreten gerçeklemeleri temsil ederler. Örneğin sensörlerden gelen bilgiyi toplayıp bu bilgilere bakarak kararlar veren bir algoritma sanal varlıktır. 
 • Sıcaklık, nem gibi temel göstergeler veri tipleri için tanımlanır. 
 • Veri Noktası Tipi IoTWare platformunda yer alan bir varlık çeşidini bir ya da daha fazla Yetenek Tipi cinsinden tanımlayan tiplerdir. Girdi ve çıktı anlamında diğer Veri Noktası Tiplerine bağımlılık, bina otomasyonu alanında kavramsal yer ve gerekli diğer ek özellikleri içerir. Yetenek tiplerini sağlayabilir, sunabilirler. 
 • Yetenek tipleri ise IoTWare platformunda yer alan varlıkların bir işlevini ifade etmek için kullanılan tiplerdir. Yetenekleri (örneğin sıcaklık bilgisi üretebilme veya rüzgâr hızı ölçme yeteneği) temsil ederler. 
 • Alan modelinde görülen veri tipi, yetenek tipi ve veri noktası tipi bölümleriyle alan mühendisi ilgilenir. Veri tiplerini o tanımlar, sistemde hangi varlıkların kullanılacağına o karar verir. 
 • Servis tipi, veri tipleri ve yetenek tiplerinin koddaki karşılıklarını temsil eder. Buna bağlı olarak bir kod iskeleti üretilir ve yazılım mühendisi bu iskeleti veri noktası tiplerini uygulayarak doldurur. 
 • Servis, sistemdeki belli bir fiziksel varlık ile haberleşerek bu varlığın yeteneklerini IoTWare platformunda erişilebilir hale getiren ya da sanal varlıkları gerçekleyen Servis Tipi örnekleridir.
 • Sistem modeline sistem mühendisinin kullanmaya karar verdiği sensör ve actuatorlar ile karar verilir. IoTWare, sensörlere denk gelen servis tipini sistem modelinde ilişkiler kurulu olduğu için bilmekte ve sistemi üret dendiğinde fiziksel sensörlere denk gelen servis tiplerinin kodunu otomatik olarak çekmektedir. Bu aşamadan sonra aradaki kaynaştırma kodu oluşturulur ve servisler sanal varlıkları uygular veya fiziksel varlıklarla iletişim kurar. 

Veri Tipi

Sistemdeki veri tipleri ilkel ve karmaşık veri tipleri olarak ikiye ayrılabilir. Sıcaklık gibi tek bir ölçüm birimine sahip bir nicelik ilkel veri tipi, koordinat gibi derece, dakika ve saniye gibi birden fazla ölçüm birimine sahip bir bilgi ise karmaşık veri tipi olarak sınıflandırılır.

Yetenek Tipi

Yetenek tipi sistemdeki yetenekleri ifade eder. Örneğin: Renkli ışık yayabilme yeteneği.

Veri Noktası Tipi

Veri noktası tipi yetenek tiplerini talep edebilir veya sağlayabilir. Sisteme sağladığı yetenek tipleri uygular, talep ettiklerini ise kullanır.

Servis Tipi

Bir Veri Noktası Tipini temel alan ve bu veri noktasının tanımladığı varlık tipindeki varlık ile haberleşerek bu varlığın yeteneklerini IoTWare platformunda erişilebilir hale getiren, ayar parametreleri de belirtildikten sonra derlenebilir/çalıştırılabilir gerçeklemedir.

Sistem

Müşteriden gelen sistem gereksinimlerini karşılayacak şekilde kullanılacak Varlıkları, Varlıklarla haberleşecek (Servis Tiplerine ait Parametrelere atanan Parametre Değerleri ile oluşturulmuş) servis tanımlarını ve servisler arası ilişkileri içeren modeldir. Sistem aşamasında cihazların birbiriyle ilişkileri kurulur. Sensörlerdeki heterojenlik ortak bir dile çevrilir.